Vereniging van Oudgermanisten
V
O
G
V
O
G

Themadag 2011

Datum : zaterdag 19 november

Plaats: Archeologisch Steunpunt Wijnaldum

 

Programma:

11.30–12.00 Ontvangst
12.00–13.00 Danny Gerrets, 'Boeren, koningen en zeevaarders ...'
13.00–14.00 Lunch in het Dorpshuis
14.00–14.45 Annette Nieuwhof, ‘Argumenten voor discontinuiteit in de bewoning van het noord-Nederlandse kustgebied aan het einde van de Romeinse tijd.’
14.45–15.30 Daniël Postma, ‘De reconstructie van een vroegmiddeleeuws zodenhuis. Archeologisch onderzoek naar een verloren bouwtraditie uit het kustgebied van Noord-Nederland.’
15.30–16.15 Wandeling naar de terpen
16.15–16.45 Koffie