Vereniging van Oudgermanisten
V
O
G
V
O
G

Oudgermanistendag 13 juni 2015

 

Cultureel Centrum Den Beulebak; Sint Nicolaasplaats 10; 2000 Antwerpen

 

Programma:

10.30–11.00 Ontvangst met koffie
11.00–11.35 Youri Desplenter (Gent):
‘Nederlandse bijbelvertalingen in de handschrifteijke periode: ontstaanscontexten en patronen van verspreiding’
11.35–12.10 Roland Brennan (Leiden):
‘Conditional Clauses in the Old East Frisian Brokmonna Bref
12.10–12.45 Erika Langbroek (Amsterdam):
‘Zomaar iets nieuws: Friese glossen!’
12.45–14.00 Lunch
14.00–14.35 Peter Alexander Kerkhof (Leiden):
‘Walloon and the Dawn of French: a new sociolinguistic theory’
14.35–15.30 Jef van Loon (Antwerpen):
‘Namen als ongekende historische bron voor onze vroegste geschiedenis’
15.30–16.00 Koffie-/Theepauze
16.00–16.50 Jaarvergadering
17.00 Borrel