Vereniging van Oudgermanisten
V
O
G
V
O
G

Oudgermanistendag 17 mei 2014

 

Universiteit Utrecht, Drift 21 (Sweelinckzaal)

 

Programma:

10.30–11.00 Ontvangst met koffie
11.00–11.35 Kees Dekker:
‘Encyclopaedic Notes in Anglo-Saxon Manuscripts: The Role of Northumbria’
11.35–12.10 Paula van der Maas (Utrecht):
‘De Erec uit de Welshe Mabinogion en de Erec van Hartmann von Aue’
12.10–12.45 Luc de Grauwe (Gent):
‘De Nederlandse verba “heten”, “namen” (!) en “noemen” door de eeuwen heen: een heel opvallende evolutie’
12.45–14.00 Lunch
14.00–15.00 Aad Quak, Adriaan van Doorn, Henk van der Velden, Peter Kerkhof en Michiel de Vaan (Leiden):
‘Over de Gothica Bononiensia’: inleiding, tekst, taal en vertaling
15.00–15.30 Theepauze
15.30–16.05 Nelleke IJssennagger (Groningen):
‘Tussen Frankisch en Viking: Frisia en Friezen in de Vikingtijd (800-1100)’
16.05–16.50 Jaarvergadering
17.00 Borrel en diner in nabijgelegen restaurant (voor wie dat wil)