Vereniging van Oudgermanisten
V
O
G
V
O
G

Oudgermanistendag 20 april 2013

 

Instituut voor Nederlandse Lexicologie, zaal 104
Matthias de Vrieshof 3
2311 BZ Leiden

 

Programma:

10.30–11.00 Ontvangst met koffie
11.00–11.35 Erika Langbroek:
‘Wat heeft de inkorting van de “lange” apokalypstekst te maken met de tijd?’
11.35–12.10 Kees Samplonius:
‘Germaanse voorstellingen van wereldondergang’
12.10–12.45 Petra Rosswaag:
‘Het “noodlottige bos”, een nieuwe kijk op de “Baumgartenszene” in Eilharts Tristrant’
12.45–14.00 Lunch
14.00–14.35 Harrie Scholtmeijer:
‘Van Vlie afgeleide namen’
14.35–15.10 Christine Rauer:
‘Words for man, person, etc. in Old English Prose Texts’
15.10–15.30 Pauze
15.30–16.05 Peter Kerkhof:
‘Latijnse leenwoorden in de Oudgermaanse dialecten’
16.05–16.50 Jaarvergadering
17.00 Borrel en diner in nabijgelegen restaurant (voor wie dat wil)