Vereniging van Oudgermanisten
V
O
G
V
O
G

Oudgermanistendag 21 april 2012


Vossius Gymnasium
Messchaertstraat 1
1077 WS Amsterdam

Programma

10.30-11.00 Ontvangst met koffie
11.00-11.50 25e jaarvergadering van de Vereniging van Oudgermanisten
11.50-12.25 Aad Quak:
'Leven in de Oudgermanistiek?'
12.25-13.00

Rolf Bremmer:
'A High Price to Pay: Castration in Medieval Frisian Law'

13.00-14.10 Gezamenlijke lunch
14.10-15.10 Jozef van Loon & Wouter Soudan:
'Uit het laboratorium van het Antroponymisch Woordenboek van de historische Nederlanden (tot 1225). Op het kruispunt van naamkunde, mediëvistiek en databanktechnologie'
15.10-15.40 Koffie & thee
15.40-16.15 Karin Olsen:
'Earthworms, fire serpents and visual poetics in the Old English sould and body'
16.15-16.50 Marlies Philippa:
'Via een klein fietsuitstapje naar de toekomst van de Oudgermanistiek in Nederland en België'
17.00 Borrel & diner voor belangstellenden