Vereniging van Oudgermanisten
V
O
G
V
O
G

In- en uitloggen

BACK
PrintIn memoriam Leopold Peeters

1 mei 2016
Marlies Philippa

Leopold (Pol) Peeters, een zeer gewaardeerd lid van de Vereniging van Oudgermanisten, is op 26 maart van ons heengegaan. 

Hij heeft de Oudgermanistendagen diverse malen bezocht en hij heeft er ook lezingen gegeven.


Peeters werd op 14 februari 1925 geboren in Belgisch-Limburg, in Heppen, tegenwoordig een deelgemeente van Leopoldsburg. Hij studeerde Engels, Duits en Nederlands aan de Universiteit van Leuven. Daarna ging hij les geven op middelbare scholen en studeerde hij Nederlands en Duits aan de Universiteit van Utrecht. Deze studie werd in 1968 bekroond door een doctoraat met het proefschrift Historische und literarische Studien zum dritten Teil des Kudrunepos. Zijn promotor was de Oudgermanist prof. dr. Jan Huisman.


In 1964 werd Peeters MO-docent aan de Nutsacademie in Rotterdam en in 1967 volgde een benoeming tot wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam bij de afdeling Historische Taalkunde van het Nederlands. Later werd hij er lector en in 1980 hoogleraar.


Zijn in 2010 overleden vrouw kwam uit Drenthe en was logopediste.


Ik leerde Pol kennen in 1977. Ik had gesolliciteerd op een vacature voor een wetenschappelijk medewerker aan de UvA met als leeropdracht ‘Taalkundig interpreteren van Middelnederlandse teksten’. Pol vond het prachtig, dat een Oudgermaniste had gesolliciteerd, die bovendien een oud-studente van Huisman was. Dankzij hem kreeg ik de baan. De afdeling Historische Taalkunde telde toen nog acht medewerkers. Dat werden er in de loop van de tijd steeds minder, totdat ik als enige historisch taalkundige overbleef. Na mijn vertrek was de historische taalkunde van het Nederlands aan de UvA afgeschaft.


Ik heb veel leerzame gesprekken gevoerd met Pol en heb hem ook herhaaldelijk bezocht in Woerden waar hij woonde. Aan het eind van zijn loopbaan hebben wij nog enige tijd een kamer gedeeld op de universiteit. Hij had er een enorme verzameling boeken. Toen hij met emeritaat ging mocht ik daaruit de boeken uitzoeken die van nut konden zijn voor ‘mijn’ etymologieproject. Die kwamen te staan op de Kiliaankamer die ik mocht betrekken toen hij weg was.


Maar nu is hij echt weg. Jammer.


 


Marlies Philippa

BACK

De VOG

De Vereniging van Oudgermanisten (VOG) staat open voor mediëvisten en taalkundigen die zich bezighouden met Oudgermaanse talen en teksten. Verschillende leden zijn werkzaam aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland of Vlaanderen.

 

Doel van de VOG is om contacten en uitwisseling tussen oudgermanisten te bevorderen en onderwijs en onderzoek op het vakgebied te stimuleren. De jaarlijkse Oudgermanistendag biedt leden de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren.

 

Lees verder >>>