Vereniging van Oudgermanisten
V
O
G
V
O
G

In- en uitloggen

BACK
PrintEen nieuwe blik op de Saksen

13-01-2015
Jaap van Vredendaal
Op 3 februari a.s. hoopt de Utrechtse mediëvist Robert Flierman te promoveren op een onderzoek naar de beeldvorming over de Saksen in laatantieke en vroegmiddeleeuwse teksten.
http://nieuws.hum.uu.nl/events/promotie-robert-flierman-een-nieuwe-blik-op-de-saksen/
Inferieure barbaren, nobele wilden, of onderdanen van het Frankische Rijk? Al sinds de tweede eeuw na Christus wordt er over de Saksen geschreven. Promovendus Robert Flierman onderzocht op basis van laatantieke en vroegmiddeleeuwse teksten de beeldvorming rond de Saksen.
Van historiografie naar discours

Flierman richtte zich in zijn promotieonderzoek vooral op de laatantieke en vroegmiddeleeuwse beeldvorming rondom de Saksen. Al vanaf de tweede eeuw na Christus werd er over dit volk geschreven. Het vroegst overgeleverde Saksische materiaal stamt echter uit de negende eeuw na Christus. Voor de zes eeuwen daartussen kunnen de Saksen dus alleen bestudeerd worden op basis van Romeinse en Frankische auteurs.

Moderne historici hebben tevergeefs geprobeerd om uit dit gebrekkige en vijandige bronnenmateriaal toch een doorlopende geschiedenis van ‘de Saksen’ te distilleren. Flierman koos voor een andere invalshoek. Hij bestudeerde niet de Saksen zelf, maar hoe er over Saksen geschreven werd.

Barbaren of potentiële mede-Franken?

In het eerste deel staan Romeinse en Frankische teksten uit de periode 150-800 centraal. De Romeinse blik op de Saksen werd vooral gevormd door literaire clichés en stereotypen: Saksen werden ofwel gepresenteerd als inferieure barbaren ofwel als nobele wilden.

Vanaf de zesde eeuw veranderde dit beeld. Frankische auteurs zagen de Saksen niet langer als buitenstaanders, maar als potentiële onderdanen van het Frankische rijk. Dat idee won meer terrein in de regeerperiode van Karel de Grote, die de Saksen ook daadwerkelijk wist te onderwerpen en bekeren.

Onder het juk van Karel de Grote

Het tweede deel van dit proefschrift vertelt hoe de naoorlogse Saksen omgingen met hun gewelddadige incorporatie door Karel. Het Saksische zelfbeeld werd sterk beïnvloed door Frankische geschriften, stelt Flierman. De naoorlogse Saksische elite leek zich neer te leggen bij het beeld dat hen door hun Frankische veroveraars werd opgedrongen: zij zagen zichzelf als trouwe en christelijke onderdanen van de Frankische koningen. De onderwerping droeg echter ook bij aan het gevoel van onderlinge verbondenheid: pas nadat zij onder het juk van Karel de Grote gebracht waren zagen zij zichzelf als één volk.

Promotie
Promovendus: Robert Flierman
Proefschrift: Pagan, Pirate, Subject, Saint. Defining and Redefining Saxons, 150-900 A.D.
Promotor 1: Prof. dr. Mayke de Jong
Copromotor: Dr. Rob Meens

Datum: 3 februari 2015
Tijd: 16:15 tot 18:15
Locatie: Academiegebouw
Zaal: Senaatszaal

BACK

De VOG

De Vereniging van Oudgermanisten (VOG) staat open voor mediëvisten en taalkundigen die zich bezighouden met Oudgermaanse talen en teksten. Verschillende leden zijn werkzaam aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland of Vlaanderen.

 

Doel van de VOG is om contacten en uitwisseling tussen oudgermanisten te bevorderen en onderwijs en onderzoek op het vakgebied te stimuleren. De jaarlijkse Oudgermanistendag biedt leden de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren.

 

Lees verder >>>