Print

Oratie van Prof. Bettelou Los

Kees Dekker

11-04-2014 aankondiging
Op dinsdag 6 mei vindt de oratie plaats van Bettelou Los i.h.k.v. haar hoogleraarschap te Edinburgh.
Informatie hierover vindt u hier: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/humanities-soc-sci/news-events/lectures/inaugural-lectures/bettelou-los