Vereniging van Oudgermanisten
V
O
G
V
O
G

In- en uitloggen

BACK
PrintOratie van Prof. Bettelou Los

11-04-2014
Kees Dekker
Op dinsdag 6 mei vindt de oratie plaats van Bettelou Los i.h.k.v. haar hoogleraarschap te Edinburgh.
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/humanities-soc-sci/news-events/lectures/inaugural-lectures/bettelou-los
Informatie hierover vindt u hier: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/humanities-soc-sci/news-events/lectures/inaugural-lectures/bettelou-los

BACK

De VOG

De Vereniging van Oudgermanisten (VOG) staat open voor mediëvisten en taalkundigen die zich bezighouden met Oudgermaanse talen en teksten. Verschillende leden zijn werkzaam aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland of Vlaanderen.

 

Doel van de VOG is om contacten en uitwisseling tussen oudgermanisten te bevorderen en onderwijs en onderzoek op het vakgebied te stimuleren. De jaarlijkse Oudgermanistendag biedt leden de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren.

 

Lees verder >>>