Vereniging van Oudgermanisten
V
O
G
V
O
G

In- en uitloggen

BACK
PrintKiliaanlezing

11-04-2014
Kees Dekker
Op donderdag 24 april 2014, in de sterfmaand van Cornelis Kiliaan (1529-1607), zal de jaarlijkse Kiliaanlezing worden gehouden, die tot doel heeft een bepaald onderwerp uit de historische taalkunde aan een breed publiek te presenteren. De lezing vindt plaats in het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, begint om 16 uur en wordt afgesloten met een borrel.
Spreker: Dr. Philip Durkin, assistent-hoofdredacteur van het Oxford English Dictionary
Titel: Dutch loanwords in English: a major challenge for linguistic historians
Plaats: Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL), Matthias de Vrieshof 3, Leiden.
Tijd: 24 april 2014 om 16 uur.
Aansluitend: borrel

Dezelfde informatie vindt u overzichtelijk bij elkaar in de bijlage.
U kunt voor meer informatie ook contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Balkenende
secretaris Kiliaanstichting
(de Kiliaanstichting heeft geen eigen website)

BACK

De VOG

De Vereniging van Oudgermanisten (VOG) staat open voor mediëvisten en taalkundigen die zich bezighouden met Oudgermaanse talen en teksten. Verschillende leden zijn werkzaam aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland of Vlaanderen.

 

Doel van de VOG is om contacten en uitwisseling tussen oudgermanisten te bevorderen en onderwijs en onderzoek op het vakgebied te stimuleren. De jaarlijkse Oudgermanistendag biedt leden de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren.

 

Lees verder >>>