Vereniging van Oudgermanisten
V
O
G
V
O
G

In- en uitloggen

Nieuws

Jaap van Vredendaal 05-10-2012
Petitie ten gunste van dialecterfgoed in Vlaanderen
Luc de Grauwe beveelt onderstaande oproep van harte bij VOG-leden en andere taalliefhebbers aan.

Op www.dialecterfgoed.be staat een petitie over de noodzaak om in Vlaanderen een centrum op te richten dat zich met dialecten en taalvariatie bezighoudt. Als je dat idee wenst te steunen, gelieve dan de petitie te ondertekenen en andere mensen daartoe aan te zetten.
Lees meer: Read more...
Jaap van Vredendaal 13-10-2012 nieuws
Heliand in Nedersaksische streektalen
Dit voorjaar verscheen bij Uitgeverij TwentseWelle een vijfdelige reeks, bestaande uit een teksteditie en vier vertalingen van de Heliand. Het gaat om vertalingen in het Gronings, Achterhoeks, Twents en Munsterlands. Het deel met de Oudsaksische tekst is bezorgd door Dr. Timothy Sodmann. Het is geen tekstkritische editie, maar een 'leesuitgave', gebaseerd op de Heliand-editie van Behagel/Taeger uit 1996. Op basis van een vergelijking met diplomatische uitgaven van de handschriften en handschriftfragmenten heeft Sodmann t.o.v. Taeger wel een aantal wijzigingen doorgevoerd, die in de inleiding worden verantwoord. Sodmann heeft een uitvoerige Heliandbibliografie opgenomen die is bijgewerkt tot 2011.
Lees meer: Read more...
Guus Kroonen 15-10-2012
Etymology & the European Lexicon
Op de vierjaarlijkse Indo-Germanische Fachtagung, deze keer gehouden in Kopenhagen (17–22 september), kwam ook de taalkunde van de Germaanse talen uitgebreid aan bod. Het gaat om bijdrages van onder anderen Bjarne Simmelkjær Hansen, Christiane Gante, Guus Kroonen (mijzelf), Roland Schuhmann, Theo Vennemann en Kendra Wilson.
Lees meer: Read more...
 

Pagina 19 van 19 Resultaten 55 - 57 van 57

De VOG

De Vereniging van Oudgermanisten (VOG) staat open voor mediëvisten en taalkundigen die zich bezighouden met Oudgermaanse talen en teksten. Verschillende leden zijn werkzaam aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland of Vlaanderen.

 

Doel van de VOG is om contacten en uitwisseling tussen oudgermanisten te bevorderen en onderwijs en onderzoek op het vakgebied te stimuleren. De jaarlijkse Oudgermanistendag biedt leden de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren.

 

Lees verder >>>