Vereniging van Oudgermanisten
V
O
G
V
O
G

In- en uitloggen

Nieuws

Jaap van Vredendaal 8 maart 2013 nieuws
2nd International Workshop for the Runes, Monuments and Memorial Carvings Network, University of Chester, April 8-9th 2013
We are pleased to announce that registration for the 2nd International Workshop for the Runes, Monuments and Memorial Carvings Network is now open.

The RMMC Network brings together researchers, including postgraduate students, in the fields of, for instance, History, Viking Studies, Medieval Studies, Runology, Art History, History of Religion, Archaeology, and Historical Linguistics...
Lees meer: READ MORE...
Jaap van Vredendaal 05-10-2012
Petitie ten gunste van dialecterfgoed in Vlaanderen
Luc de Grauwe beveelt onderstaande oproep van harte bij VOG-leden en andere taalliefhebbers aan.

Op www.dialecterfgoed.be staat een petitie over de noodzaak om in Vlaanderen een centrum op te richten dat zich met dialecten en taalvariatie bezighoudt. Als je dat idee wenst te steunen, gelieve dan de petitie te ondertekenen en andere mensen daartoe aan te zetten.
Lees meer: READ MORE...
Jaap van Vredendaal 13-10-2012 nieuws
Heliand in Nedersaksische streektalen
Dit voorjaar verscheen bij Uitgeverij TwentseWelle een vijfdelige reeks, bestaande uit een teksteditie en vier vertalingen van de Heliand. Het gaat om vertalingen in het Gronings, Achterhoeks, Twents en Munsterlands. Het deel met de Oudsaksische tekst is bezorgd door Dr. Timothy Sodmann. Het is geen tekstkritische editie, maar een 'leesuitgave', gebaseerd op de Heliand-editie van Behagel/Taeger uit 1996. Op basis van een vergelijking met diplomatische uitgaven van de handschriften en handschriftfragmenten heeft Sodmann t.o.v. Taeger wel een aantal wijzigingen doorgevoerd, die in de inleiding worden verantwoord. Sodmann heeft een uitvoerige Heliandbibliografie opgenomen die is bijgewerkt tot 2011.
Lees meer: READ MORE...
 

Pagina 19 van 20 Resultaten 55 - 57 van 58

De VOG

De Vereniging van Oudgermanisten (VOG) staat open voor mediëvisten en taalkundigen die zich bezighouden met Oudgermaanse talen en teksten. Verschillende leden zijn werkzaam aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland of Vlaanderen.

 

Doel van de VOG is om contacten en uitwisseling tussen oudgermanisten te bevorderen en onderwijs en onderzoek op het vakgebied te stimuleren. De jaarlijkse Oudgermanistendag biedt leden de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren.

 

Lees verder >>>