Vereniging van Oudgermanisten
V
O
G
V
O
G

In- en uitloggen

Nieuws

Jaap van Vredendaal 24-11-2013 nieuws
Etymologisch woordenboek Protogermaans
In juli 2013 verscheen bij Brill in Leiden de Etymological Dictionary of Proto-Germanic, samengesteld door Guus Kroonen. Het woordenboek is ook als onlineversie beschikbaar.
Lees meer: READ MORE...
Jaap van Vredendaal 13 november 2013 oproep,aankondiging
De historiciteit van de frankisering
Colloquium in Leiden op 12 april 2014
Het is bekend dat de kustprovincies van de Lage Landen in de Vroege Middeleeuwen Friestalig waren, of, in traditionelere termen, Ingweoons van karakter. Dit in tegenstelling tot het binnenland, waar in dezelfde periode Oudnederfrankische dialecten gesproken werden.
Door het gebrek aan contemporaine bronnen blijft het echter gissen naar de historische realiteit achter de ontfriesing. Waarom en hoe snel gingen sprekers over van Fries op Frankisch? Ging dat met migratie gepaard of gebeurde het vooral door acculturatie? Wat was de invloed van economische ontwikkelingen in de kuststreek, en van veranderingen in het bodemgebruik?
Lees meer: READ MORE...
Kees Dekker 7-9-2013 aankondiging
Open dag Meertensinstituut
Op 4 oktober 2013 houdt het Meertens Instituut een open dag. Een middag met
lezingen, tentoonstellingen en rondleidingen door het instituut. U bent van harte
welkom om het onderzoek en de collecties van dichtbij te bekijken.
Lees meer: READ MORE...
 

Pagina 16 van 20 Resultaten 46 - 48 van 58

De VOG

De Vereniging van Oudgermanisten (VOG) staat open voor mediëvisten en taalkundigen die zich bezighouden met Oudgermaanse talen en teksten. Verschillende leden zijn werkzaam aan een universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland of Vlaanderen.

 

Doel van de VOG is om contacten en uitwisseling tussen oudgermanisten te bevorderen en onderwijs en onderzoek op het vakgebied te stimuleren. De jaarlijkse Oudgermanistendag biedt leden de gelegenheid om hun onderzoek te presenteren.

 

Lees verder >>>